Zoeken!

Veiligheid en gezondheid

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden hecht aan een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn medewerkers. Het arbobeleid is dan ook gericht op het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis voert regelmatig een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Deze RI&E vormt de basis van het arbobeleid. Met de RI&E houden wij de arbeidsomstandigheden in de gaten en waar nodig worden ze verbeterd. De RI&E resulteert in een plan van aanpak. De uitvoering van dit plan wordt regelmatig geëvalueerd.

 

Hepatitis B beleid

Veel medewerkers kunnen tijdens het werk in contact komen met bloed van patiënten. Hierdoor loop je risico op besmetting met hepatitis B. Ter bescherming hiervan biedt het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis vaccinatie tegen hepatitis B aan. Een succesvolle vaccinatie beschermt tegen hepatitis B in het geval van een prik-, snij-, spat- of bijtaccident.

 

Zwangerschapbeleid

Als zwangere moet je veilig kunnen werken tijdens je zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. Ons zwangerschapsbeleid geeft richtlijnen ten aanzien van alle arbo-aspecten die een rol spelen tijdens de zwangerschap en de eerste periode na de bevalling.

 

Fysieke belasting

Het werken in de zorg is fysiek belastend. Waar mogelijk zijn er hulpmiddelen beschikbaar. Medewerkers worden regelmatig getraind om fysieke belasting te voorkomen of in elk geval te beperken binnen acceptabele grenzen. Voor beeldschermwerk zijn er praktische handvatten voor het goed instellen van de beeldschermwerkplek.

 

Rookbeleid

Het ziekenhuis biedt medewerkers gratis de mogelijkheid van deelname aan de Stop Roken polikliniek aan.

 

Veiligheid

Veiligheid van medewerkers heeft onze aandacht. Om de juiste aanpak ten aanzien van agressie en geweld in te voeren, werkt het ziekenhuis aan het project Veiligezorg®. Gemelde  agressie-incidenten worden geregistreerd en geanalyseerd. Dit kan leiden tot aanpassing van het beleid.

 

Bedrijfshulpverlening

Niemand hoopt het ooit mee te maken: een interne calamiteit. Toch moet je hierop als organisatie zijn voorbereid, zodat hulp snel en doeltreffend geboden wordt. Ons ziekenhuis heeft een goede bedrijfshulpverleningsorganisatie: op elk moment van de dag zijn er BHV-ers aanwezig. De BHV-ers worden jaarlijks bijgeschoold zodat hun kennis en vaardigheden op peil blijven.

 

shutterstock_46131460_testimonial
Veilige werkomgeving

Een veilige werkomgeving is van groot belang voor het welzijn van onze medewerkers.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.