Zoeken!

Erkenningen voor opleidingen

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis voldoet aan diverse criteria die verschillende instanties stellen aan het opleiden in de praktijk. Het ziekenhuis conformeert zich hiermee aan de landelijke eisen bij de opleiding in de praktijk. Dit geldt voor de beroepsopleidingen als de stages.

 

CZO

Het College Zorg Opleidingen (CZO) accrediteert landelijk de zorgopleidingen. Onder het CZO vallen verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. De opleidingen die in het CZO zijn opgenomen betreffen uitsluitend gebieden binnen de zorg waarvan erkend is dat het een groot afbreukrisico voor de zorg zou betekenen wanneer er geen of onvoldoende gekwalificeerde beroepskrachten voor beschikbaar zouden zijn.

De opleidingen worden op uniforme manier getoetst waarna, bij goed resultaat, een nationaal erkend CZO keurmerk wordt uitgegeven.

 

  

Daarnaast is het ziekenhuis ook als erkend leerbedrijf opgenomen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (Bureau SBB). Het bureau SBB verbetert de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

 

  

 

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.