Zoeken!

Ontwikkelingen acute zorg

Augustus 2016 

 

Chirurgen Midden Nederland werken samen

 

 

''Optimale zorg, ook tijdens de avonden, nachten en weekenden'' 

In januari 2014 ontstond de maatschap Chirurgen Midden Nederland. Binnen deze groep werken de chirurgen van Ziekenhuis Rivierenland Tiel, Zuwe Hofpoort en St. Antonius met elkaar samen. Traumachirurg Eric Hammacher vertelt over het hoe en waarom.

 

Jullie fuseerden al in 2014. Was dat vooruitlopend op de fusie van de ziekenhuizen?
Eric Hammacher: "Nee. De oorzaak lag vooral in de landelijke ontwikkelingen. Differentiatie binnen ons vakgebied is vereist en we waren er jaren geleden al van overtuigd dat we gezamenlijk een betere kwaliteit van zorg zouden kunnen leveren dan elke maatschap op zichzelf."

 

 

Een van de gevolgen is dat er in de avond- en nachturen en in de weekends (ANW) geen operaties meer plaatsvinden in Woerden. Klopt dat?
Eric Hammacher: "Ja, dat klopt. Ook in Utrecht is dat het geval."

 

Dat lijkt geen goede zaak. In die tijden kun je dus beter ook niet meer naar de SEH gaan op die locaties?
Eric Hammacher: "Zeker kan dat wel! Zowel in Utrecht als in Woerden is er in de ANW-diensturen een arts-assistent aanwezig en er is altijd een chirurg voor elke subspecialisatie bereikbaar. Mocht een acute operatie noodzakelijk zijn, dan wordt de patiënt naar Nieuwegein vervoerd en daar direct geopereerd."

 

Om hoeveel patiënten gaat het dan?
Eric Hammacher: "Omdat we in Woerden in de namiddag extra spoed ok capaciteit hebben ingesteld, is er op dit moment 's nachts slechts sprake van ongeveer twee à drie patiënten per week. Het gaat dus om een zeer beperkt aantal patiënten.”

 

Is dit nu een kwaliteitsverbetering of toch een verschraling?
Eric Hammacher: "Een goed georganiseerde en inhoudelijk gedifferentieerde heelkunde is absoluut een kwaliteitsverbetering. Het klinkt natuurlijk goed dat je altijd, 24/7, gespecialiseerde chirurgen in huis hebt die hoog complexe acute zorg kunnen verlenen, maar in de praktijk is dat gewoon niet mogelijk. Het model waar we nu gezamenlijk voor gekozen hebben garandeert dat elke patiënt in de regio, overdag én gedurende de ANW-diensturen, altijd de best mogelijke zorg krijgt; nu en in de toekomst. Dat is geen verschraling, dat is realistische en goede, verantwoorde zorg."

 

En als huisartsen er vragen over hebben?
Eric Hammacher: "Dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen. We komen graag langs om een en ander nader uit te leggen."

 

---------------------------------------------------------------- 

Juni 2016

 

IC-zorg in Woerden aangepast

 

In ieder ziekenhuis kunnen patiënten opgevangen en gestabiliseerd worden, maar niet ieder ziekenhuis is in staat om patiënten met complexe problemen op te nemen en te behandelen. Afhankelijk van de complexiteit van de aandoening moeten patiënten overgeplaatst worden naar een ziekenhuis met een (grotere) IC met meer mogelijkheden. Sinds enkele jaren komen er  door de landelijke ontwikkelingen in de zorg minder intensieve zorgpatiënten op de IC level 1 in Woerden. Om ervoor te zorgen dat de verdere daling geen effect heeft op de kwaliteit van zorg op onze IC is ervoor gekozen om de afdeling IC Woerden aan te passen naar een afdeling PACU+ en Medium Care.

 

Effect

Voor patiënten verandert er weinig, slechts een beperkt aantal patiënten waarbij IC-zorg nodig is wordt voortaan in Nieuwegein gepland. Met een PACU+/MC unit in Woerden en de level 3 IC in Nieuwegein is de kwaliteit en veiligheid van de patiënt geborgd. In het geval van een bedreigde patiënt kunnen OK-ingrepen ter behandeling of stabilisatie 24/7 in spoed op locatie Woerden uitgevoerd worden. In geval van vervoer naar locatie Nieuwegein kan de patiënt zo nodig begeleid worden door een medisch specialist.

 

Alle betrokkenen (intern en extern) worden geïnformeerd over de veranderingen in de IC-zorg. 

 

---------------------------------------------------------------- 

Mei 2016

 

Differentiatie door Maatschap Chirurgie

 

Voorafgaand aan de fusie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis zijn medio 2014 de maatschappen Chirurgie van beide ziekenhuizen gefuseerd. Deze maatschapsfusie is tot stand gekomen vanuit de ambitie om de heelkundige zorg in de regio Utrecht verder te verbeteren. Per 1 mei 2016 voert de gefuseerde maatschap in het kader van verdere kwaliteitsverbetering een belangrijke verandering door. Geheel in lijn met het beleid van de wetenschappelijke vereniging van Heelkunde zal de maatschap Heelkunde vanaf dan bestaan uit een viertal gespecialiseerde groepen: Vaatchirurgie, Traumachirurgie, Gastro-intestinale chirurgie en Oncologische chirurgie. De bijzondere expertise die binnen de maatschap op een aantal gebieden aanwezig is, zal op deze manier verder doorontwikkelen waardoor er nog betere zorg zal worden gegeven aan uw, aan onze patiënten. Naast de genoemde specifieke aandachtsgebieden wordt ook de Algemene chirurgie in de volle breedte uitgevoerd.

 

Voor u als verwijzer verandert er per 1 mei niets. U kunt uw patiënten op de voor u vertrouwde manier blijven insturen naar al onze locaties in Nieuwegein, Utrecht Leidsche Rijn en Woerden. Dit geldt voor zowel de poliklinische zorg als de Spoedeisende zorg. Wij zullen ervoor zorgen dat uw patiënt door de juiste chirurg gezien en zo nodig behandeld wordt. Dat zal meestal op de voor de patiënt gebruikelijke locatie zijn, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om de patiënt bij een specifieke chirurg op een andere locatie in te plannen. Uiteraard krijgt u van deze chirurg tijdig een schriftelijke terugkoppeling met daarbij de contactgegevens voor het geval u telefonisch wilt overleggen.

 

Op de website treft u alle foto's van de chirurgen uit de maatschap Heelkunde

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.