Zoeken!

Trombosedienst

Doseeradviezen worden door de trombosedienst van het Groene Hart Diagnostisch Centrum in Gouda (GHDC) verzorgd. Het laboratorium Klinische Chemie verzorgt de bloedafnames in de regio. Onze medewerkers komen bij de patiënten thuis. De analyse van bloedmonsters gebeurd door het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

Trombosedienstpatiënten ontvangen hun doseerkalender vanuit de trombosedienst van het Groene Hart Diagnostisch Centrum. Uitgangspunt is dat patiënten worden ingeschreven bij de trombosedienst na schriftelijke verwijzing door de behandelend arts. Een voorlopige aanmelding kan plaatsvinden op grond van een telefonische of schriftelijke aanmelding door/namens de behandelend arts.

 

De werkwijze voor het aanmelden van nieuwe patiënten bij de trombosedienst is in volgorde van gewenstheid als volgt:

De behandeld arts maakt in overleg met de patiënt, die in het bezit is van een startdosering, telefonisch op T 0182 570237 een afspraak met een medewerker van de trombosedienst voor een eerste controle en instructie thuis.

 

Aanmelden buiten kantooruren (SEH en HAP) kan per fax m.b.v. het aanmeldingsformulier, dat te downloaden is via http://www.trombosedienstgouda.nl. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier wordt naar de trombosedienst gefaxt op F 0182 53 88 08. Een medewerker van de trombosedienst neemt contact met de patiënt op om een afspraak te maken voor de eerste controle en instructie thuis.

 

Patiënten die na opname ontslagen worden en de orale antistollingsmedicatie thuis moeten continueren, worden door de afdeling doorgedoseerd tot minimaal de dag van controle door de trombosedienst. Tevens biedt de trombosedienst de mogelijkheid tot zelfmanagement. Aanmelden hiervoor kan via de trombosedienst.

 

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van Trombosedienst Gouda en naar de website van de Federatie Nederlandse Trombosedienst www.fnt.nl.

 

Contact

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen via T 0182 570237

E info@trombosedienstgouda.nl of info@ghdc.nl

W www.trombosedienstgouda.nl of www.ghdc.nl

Voor spoedgevallen kunt u ook buiten kantoortijden terecht voor advies.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.