Zoeken!

Nieuws

 

Nieuws 19 december 2016

 

 

Geachte collega, aanvrager van laboratoriumdiagnostiek,

 

 

 

De organisatieontwikkelingen van het klinisch chemisch laboratorium in het kader van de fusie

Zoals u waarschijnlijk weet is recent het Hofpoort ziekenhuis in Woerden gefuseerd met het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Het jaar 2017 is voor de medisch ondersteunende diensten het jaar waarin inhoud en uitvoering moet worden gegeven aan de wijze waarop de diensten worden uitgevoerd en aangeboden.

Het uiteindelijk model van het klinisch chemisch laboratorium bestaat uit een groot 24-uurs laboratorium op de locatie in Nieuwegein, ingericht op maat om de vele orders vanuit de acute zorg met een hoge snelheid te verwerken. Daarnaast heeft het laboratorium een afdeling voor specialistisch onderzoek.

Op de locatie in Utrecht staat eveneens een 24-uurs laboratorium. Speciale werkzaamheden worden hier niet uitgevoerd met uitzondering van opwerkingen van semen ten behoeve van IUI.

Op de locatie Woerden zal uiteindelijk een laboratorium faciliteit worden ingericht voor de verwerking van alleen spoed bepalingen vanuit de poliklinieken en vanuit u, de huisartsen.

Voor u is van belang dat de productie voor huisartsen zal worden verplaatst van Woerden naar de locatie in Utrecht met ingang van 19 december aanstaande. De uitvoering van de afnames voor de huisartsen zullen niet wijzigen: het betreft een wijziging in de locatie waar de verrichtingen worden uitgevoerd.

Onderzoek met een spoedkarakter wordt uitgevoerd op de locatie in Woerden. De huisartsen orders worden ingevoerd in het laboratorium informatiesysteem in Utrecht. De rapportage van de resultaten vindt plaats via Edifact.

De aangeboden diensten

Bloedafname bij de huisarts en op de afnamepoli van het Hofpoort ziekenhuis

  • De onderzoeksmaterialen worden afgenomen zoals u dat tot nu toe hebt mogen ervaren. Ook de verrichten zoals dat tot nu toe is aangeboden op de locatie Hofpoort Ziekenhuis blijft ongewijzigd. U blijft dus hetzelfde aanvraagformulier gebruiken. De diagnostische routines van het LESA/SAN formulier worden niet gewijzigd. De bloedafnamebuizen zijn recent afgestemd op de afnamematerialen in Nieuwegein en Utrecht. Bij medisch urgente vragen dient dit aangegeven te worden op het aanvraagformulier. De resultaten worden per fax gerapporteerd.

Bloedafname thuisprikken

  • Voor afname van onderzoeksmateriaal bij de patiënt thuis kan dit worden doorgegeven via telefoonnummer 0348 – 427275

 

Bestellingen van materialen

  • Bestellingen van materialen loopt via de locatie Woerden of via de site Woerden

Transport van onderzoeksmaterialen

  • Het laboratorium op de locatie Woerden wordt in grootte aangepast aan dat van een Cito voorziening, uitgerust voor de verwerking van alléén spoed aanvragen vanuit de afnamepoli en vanuit het huis (het laatste tot 01-01-2018). De onderzoeksmaterialen worden in geschikte transportkoffers verstuurd naar Utrecht en eventueel naar Nieuwegein. Het transport wordt georganiseerd door het laboratorium. Viermaal per dag vindt transport plaats van de onderzoeksmaterialen naar Utrecht.

Uitvoering van de aangevraagde onderzoek en rapportage via Edifact naar de aanvrager

  • Het klinisch chemisch onderzoek wordt uitgevoerd door bekwaam personeel. Het laboratorium verwerkt orders 24 uur per etmaal en 7 dagen per week. De metingen worden uitgevoerd op andere analysesystemen dan die welke worden gebruikt op de locatie Hofpoort ziekenhuis. Dat heeft consequenties voor het uiteindelijke resultaat waaronder als belangrijkste de referentie intervallen. Dit is onvermijdelijk. Voor de meeste bepalingen zal dat niet of nauwelijks een verschil opleveren. Sommige metingen zullen wel verschillen laten zien. De referentie intervallen welke worden vermeld bij het resultaat zijn de intervallen welke worden gehanteerd op de locaties in Utrecht en Nieuwegein
  • Een aantal testen worden niet aangeboden maar vervangen door een test die gelijke klinische informatie geeft. Dit heeft te maken met het verschil in leveranciers van apparatuur en reagentia. Als standaard geldt de uitvoering zoals aangeboden vanuit Utrecht en Nieuwegein. Voorbeelden zijn de vervanging van de Troponine-I door de Troponine-T en de vervanging van de BNP door NT-proBNP

Consultfunctie door de klinisch chemici

  • De klinisch chemici zijn beschikbaar voor vragen vanuit de praktijk. Er wordt een 24-uurs beschikbaarheid aangeboden waaraan de klinisch chemici deelnemen (zie Klinisch Chemici)

Bereikbaarheid

Vragen op het gebied van logistiek (type materiaal, duur van onderzoek, afnames etc.: 0348-427275

Consultfunctie door dienstdoende klinisch chemicus: 088-320 9670

 

Klinisch chemici

Dr. I.M. (Ineke) Dijkstra

Dr. C.M. (Chris) Hackeng

Dr. D. (Douwe) van Loon (medisch manager)

Dr.ir. H.J.T. (Henk) Ruven

Dr.ir. M (Madeleen) Bosma (klinisch chemicus in opleiding)

 

Het laboratorium en de stafleden hebben een samenwerking met het huisartsen laboratorium SALTRO in Utrecht met als doel de belangen van de klant centraal te stellen en de diensten daarop zoveel mogelijk in te richten

Daarnaast werkt het klinisch chemisch laboratorium van het Antonius Ziekenhuis samen met de klinisch chemische laboratoria van de Santeon ziekenhuizen. Vanuit de locatie Nieuwegein worden onderzoeksmaterialen, waarvan de testen niet in eigen beheer worden uitgevoerd, verzonden naar één van de deelnemende laboratoria binnen het Santeon verband.

Het personeel van het klinisch chemisch laboratorium en de stafleden gaan zich optimaal inzetten om het niveau van de dienstverlening op peil te houden en daar waar mogelijk te verbeteren.

 

Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s,

Douwe van Loon

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.