Zoeken!

Bloedafname en afgifte materiaal

Openingstijden priklocaties

Aanvragen bloedafname

Formulieren

Patientenidentificatie

Thuis prikken van patiënten

Cito-beleid

Aanvragen voor nabepalingen

Uitslagen

Archivering

Patiënteninstructie

Kinderen prikken

 

 

Openingstijden priklocaties

Patiënten zijn voor de bloedafname en de afgifte van (kweek)materiaal van harte welkom op de afdeling Bloedafname van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Patiënten kunnen ons vinden in de polikliniek (poli L). Wij zijn op werkdagen geopend van 8.00 - 17.00. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor bloedafname en afgifte van materiaal buiten het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Deze service kan patiënten tijd besparen. Meer informatie over locaties en actuele tijden van externe bloedafnamelocaties. Buiten de reguliere openingstijden is het laboratorium alleen bereikbaar voor spoedeisend laboratoriumonderzoek. Via de receptie van het ziekenhuis is 24/7 de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar.

 

Aanvragen bloedafname 

Laboratoriummedewerkers verrichten veneuze en capillaire bloedafname en nemen diverse lichaamsmaterialen in ontvangst t.b.v. laboratoriumdiagnostiek of bewerking. De laboratoriumdiagnostiek wordt uitgevoerd in de laboratoria Klinische Chemie, Klinische Farmacie en Medische Microbiologie en Immunologie.

 

Formulieren

Voor een bloedafname moet de patient in het bezit zijn van een aanvraagformulier van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis of elk ander ziekenhuis of  laboratorium. De aanvragend arts of verloskundige moet BIG-geregistreerd zijn. Het laboratorium behoud zich het recht om aanvragen te weigeren wanneer niet aan deze eisen voldaan wordt of dit niet nagetrokken kan worden. 

Formulieren moeten volledig ingevuld worden en de bepalingen moeten met potlood aangestreept worden. Wanneer gewenste bepalingen niet op het formulier staan  dan kunt u ze rechtsonderaan(Zuwe Hofpoort Ziekenhuis formulieren) of op de achterzijde (St. Antonius Ziekenhuis formulieren) opschrijven. 

 

Formulieren en verzamelpotjes voor onderzoek in urine, feces,semen enz. zijn te bestellen via de site, per Fax 0348 427573 of telefonisch 0348 427275.

 

Patientenidentificatie

Aanvragen en aangeboden patiëntenmaterialen dienen voorzien te zijn van volledig ingevulde aanvraagformulieren. Op het aanvraagformulier dienen, goed leesbaar, de volgende gegevens, bij voorkeur d.m.v. een HIS- of ZIS etiket, vermeld te staan: de volledige naam (en indien van toepassing ook meisjesnaam), voorletters of roepnaam, geboortedatum, geslacht, adres en BSN. Daarnaast dient de code of naam van de aanvrager ingevuld te worden. Op monstermaterialen die worden ingeleverd bij het laboratorium, dienen de gegevens van de patiënt duidelijk leesbaar te zijn.

 

Thuis prikken van patiënten

Op medische indicatie is het ook mogelijk om bij (huisarts)patiënten een bloedafname thuis uit te voeren. Afspraken kunnen digitaal en telefonisch op 0348 427275 gemaakt worden. De aanvrager is verantwoordelijk dat het aanvraagformulier aanwezig is bij de patiënt.

 

Cito-beleid

Cito- of spoeddiagnostiek vindt plaats indien daartoe een medische indicatie of noodzaak bestaat. Cito laboratoriumonderzoek moet duidelijk op het formulier geschreven worden als 'CITO' of kan telefonisch (0348 427275) aangemeld worden. De resultaten worden binnen een halve dag gefaxt. 

Cito voor microbiologisch onderzoek moet worden aangemeld bij Medische Microbiologie via telefoon nummer 0348 427319.

Als er zelf materiaal is afgenomen (bijv. bilirubine pasgeborene), dan kan dit materiaal tijdens kantooruren worden ingeleverd bij de de poli bloedafname. Buiten kantooruren dient men zich bij de receptie van het HPZ te melden die dan contact opneemt met de dienstdoende analist.

  

Aanvragen voor nabepalingen

De aanvraag voor een nabepaling kan worden gedaan via 0348 427275. Afhankelijk van de bepaling zal een verzoek tot nabepaling gehonoreerd kunnen worden.

Bij de aanvraag voor spijtserum of spijtplasma wordt het materiaal een jaar bewaard voor eventuele vervolg bepalingen.

 

Laboratoriumresultaten

De resultaten worden naar u als aanvrager gestuurd. Resultaten voor (huis)artsen die aan het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis verbonden zijn via EDI (Zorgmail), krijgen de resultaten digitaal. Overige aanvragers krijgen de resultaten per post.

 

Resultaten van Cito-onderzoek worden direct gefaxt. Extreme resultaten die niet bekend waren, worden naast de gebruikelijke rapportage, doorgebeld naar de aanvrager.

Bij aanvragers in de eerstelijn en verbonden aan instellingen worden resultaten die een doorbelgrens overschrijden doorgebeld aan de aanvrager of indien onbereikbaar aan de waarnemer of medische dienst.

 

Archivering

Ingeleverde aanvraagformulieren worden na verwerking 3 maanden bewaard .

 

Patiënteninstructie

Voor verschillende onderzoeken is een patienteninstrucie aanwezig. Hieronder een overzicht van de beschikbare instructies

Glucose Dagcurve

Urine verzamelen portie

Urine verzamelen (24-uurs urine)

Hydroxyproline in urine

5-Hydroxyindolazijnzuur (5-HIAA) in urine

Feces verzamelen voor vetbepaling

  

Kinderen prikken

Kinderen verdienen speciale aandacht. Daarom besteden we veel aandacht aan de kinderen wanneer ze geprikt moeten worden. Om deze reden adviseren we om kinderen te laten prikken op de poli bloedafname in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. De medewerkers die kinderen prikken zijn hier speciaal voor opgeleid. Bij het opleidingstraject zijn ook de pedagogisch medewerkers van het ziekenhuis betrokken.