Zoeken!

Privacystatement

Proclaimer

Deze website heeft als doel  patiënten, bezoekers en werkzoekenden van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te informeren over:

  • de medische zorg
  • de specialisten en medewerkers
  • praktische informatie
  • de organisatie
  • ontwikkelingen in het ziekenhuis

 

Hoewel de informatie op deze site permanent zo actueel mogelijk wordt weergegeven, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Middels een kwaliteitssysteem wordt iedere pagina van deze website regelmatig gecontroleerd en zo nodig aangepast. In het CMS (content management systeem) is per pagina te zien wanneer deze voor het laatst gewijzigd is.

 

De informatie op deze website is echter ten alle tijde ondersteunend aan het advies van de specialist bij wie u onder behandeling bent. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis neemt geen verantwoordelijkheid voor het foutief gebruik van de geboden informatie, een verkeerde interpretatie van de teksten of de juistheid ervan.

 

Uiteraard stellen wij het op prijs als u vermeende onvolledigheden en/of onjuistheden aan ons meldt. Dit kunt u doen op het emailadres communicatie@zuwehofpoort.nl.

 

 

E-mail

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis hanteert vijf werkdagen als responstijd op e-mail berichten, tenzij dit expliciet anders wordt vermeld.

 

Bescherming persoonsgegevens

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website worden slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Wij gebruiken de eventueel door u verstrekte gegevens enkel ten behoeve van de afhandeling van uw informatieverzoek, aanvraag of reactie.

 

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties.

De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan communicatie@zuwehofpoort.nl.

 

Links

Op de website van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis kan op de inhoud van deze websites geen controle uitoefenen en kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden. Dit geldt ook voor verwijzingen van derden naar de website van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis.

 

Cookiewetgeving

Op de website van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis maken wij gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor de primaire functie die de website nodig heeft voor het normaal functioneren. Op de website worden geen cookies bijgehouden om u de beste gebruikerservaring te geven, profielen op te slaan en/of re-targeting.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Colofon

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van medewerkers en specialisten van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de leverancier van de software Snakeware.

 

Medische informatie
De medische informatie per specialisme wordt alleen na goedkeuring van een vertegenwoordiger van de vakgroep van het specialisme geplaatst.

 

Financiering en reclame

Deze website wordt gefinancieerd uit de eigen middelen van het ziekenhuis. Waar er sprake kan zijn van belangenverstrengeling wordt dit expliciet aangegeven. Onze website toont geen enkele vorm van reclame.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.