Zoeken!

 

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is van groot belang om fouten in de behandeling te voorkomen. In spoedeisende situaties kan het zelfs van levensbelang zijn dat het ziekenhuis of de huisartsenpost beschikt over de juiste informatie.

 

Toestemming
Vanaf 1 januari  2015 verloopt de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Ook het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is aangesloten bij het LSP. Uw medische gegevens mogen niet zomaar ter beschikking worden gesteld via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming.