Zoeken!

Diabetes Voetenpoli

Wat is de voetenpoli?

De voetenpoli is een maandelijks poliklinisch spreekuur voor mensen met Diabetes Mellitus (D.M.), met een voetprobleem waarvoor multidisciplinaire beoordeling en behandeling  nodig is.

 

Als gevolg van DM kunnen op den duur problemen ontstaan in de zenuw en bloedvoorziening van de voeten. Dit heeft weer effect op de stand van de voeten en kan drukplekken en wonden veroorzaken, die moeilijk genezen.

 

Door een gezamenlijke beoordeling vanuit de verschillende invalshoeken kan een optimaal behandelingsbeleid opgesteld worden,  gericht op herstel van diabetische voetproblemen en genezing van wonden. U krijgt advies over wondbehandeling,  schoeisel en eventueel orthopedisch schoeisel om nieuwe drukplekken en wonden te voorkómen. Hiermee hopen wij ernstiger ingrepen zoals amputatie te voorkomen.

 

Wanneer?

Op de eerste dinsdag van de maand vanaf 15.30 uur op de poli Interne Geneeskunde. 

 

Het voetenteam

Het voetenteam bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende disciplines:

 

Internist

De internist richt zich met name op de behandeling van de verhoogde bloedglucosewaarden met tabletten of insuline en behandelt ook een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterol. De internist zorgt voor regelmatige controle van bloedonderzoek, gewicht en bloeddruk.

Daarnaast regelt de internist de verslaglegging in het EPD (elektronisch patiënten dossier) en de rapportage naar de huisarts.

 

Vaatchirurg

De vaatchirurg behandelt patiënten die afwijkingen hebben aan aderen en slagaderen. Bij veel mensen met diabetes spelen doorbloedingsstoornissen een belangrijke rol. De vaatchirurg kan dit in kaart brengen, afwegen in hoeverre behandeling nodig is en die behandeling in gang zetten. Verder is hij deskundig in de behandeling van wonden, zowel met verbandmiddelen of gips, als operatief voor bijvoorbeeld diepe ontstekingen. Tijdens het voetenpoli-spreekuur geeft hij een eerste indruk van de doorbloeding.

 

Podotherapeut

De podotherapeut onderzoekt de voeten om te kijken of er sprake is van een verminderd gevoel en doorbloeding van de voeten. Tevens kijkt de podotherapeut naar de aanwezigheid van drukplekken en  wonden aanwezig en behandelt deze. 

Ook behandelt de podotherapeut mensen met voetklachten en/of klachten die voortvloeien uit het verkeerd functioneren van de voeten, zoals knie-, heup- en rugklachten.

De behandeling kan o.a. bestaan uit zolen, orthesen, schoenadvies en wondbehandeling.

 

Orthopedisch schoentechnicus 

De orthopedisch schoentechnicus kan met maatschoenen en schoenaanpassingen kwetsbare plekken op de voeten beschermen en de belasting bij het lopen verminderen. Dit gebeurt als er problemen zijn, maar ook preventief worden deze voorzieningen gebruikt. Als er wonden aan de voeten zijn en het dragen van gewone schoenen tijdelijk onmogelijk is, kan de orthopedisch schoentechnicus verbandschoenen maken.

 

Diabetesverpleegkundige 

De diabetesverpleegkundige is op de achtergrond aanwezig en assisteert waar nodig bij de onderzoeken. Kijkt  met de internist naar de bloedsuikers en maakt eventueel een afspraak op de diabetespoli.

 

 

Aanvullende informatie over voetverzorging en links naar beroepsverenigingen:

 

 

Afbeelding 008_testimonial
Voetproblemen?

Informatie

Voor vragen over uw afspraak belt u op werkdagen secretariaat Interne Geneeskunde,

T. 0348 – 42 78 70.

 

Voor andere vragen over de Diabetes Voetenpoli, belt u met Voet Medisch Centrum Heijgele op werkdagen

T.  0348 – 460507 tussen 9.00 en 13.00 uur.

 

Wat neemt u mee?

Uw schoenen die u het meest draagt. Het formulier met uw gegevens over onder andere uw medicijngebruik.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.