Zoeken!

Onderzoeken

Onderzoek bij spataderen

Als de huisarts spataderen bij u heeft geconstateerd, kan hij of zij u voor behandeling doorsturen naar het ziekenhuis. Spataderen worden behandeld door de chirurg of de dermatoloog. Om vast te stellen welke behandeling voor u  het meest geschikt is, wordt de plek waar u last van heeft eerst onderzocht op de afdeling Radiologie. Dit onderzoek wordt echo duplex onderzoek genoemd.

 

Echo duplex onderzoek

Met een echo duplex onderzoek wordt meer informatie verkregen over de structuur en functie van diverse organen en bloedvaten in het lichaam. Deze onderzoeksmethode maakt gebruik van geluidstrillingen en is volstrekt onschadelijk en niet pijnlijk. Er  zijn geen voorbereidingen nodig. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten per been.

 

De onderzoeker brengt gel aan op de huid op het te onderzoeken gebied . Met een geluidskop wordt dit gebied onderzocht. U moet  staan en krijgt een band om uw been die regelmatig wordt opgepompt. Ook wordt u soms gevraagd uw adem in te houden. Dit is van belang voor het verkrijgen van scherpe opnamen.

Soms is een korte herhaling van het onderzoek door een tweede onderzoeker nodig.  Dit is een normale procedure. In enkele gevallen wordt er tijdens het onderzoek door de onderzoekers over de beelden gesproken. Dit is noodzakelijk om een verkeerde interpretatie van de beelden te voorkomen.

 

Na het onderzoek  

Afhankelijk van de uitkomsten van het echo duplex onderzoek heeft u aansluitend een afspraak met de chirurg of de dermatoloog. Deze bespreekt met u het verdere behandeltraject.

 

Als u een afspraak heeft met de chirurg

Na het duplex onderzoek op de afdeling Radiologie meldt u zich bij de afsprakenbalie M voor Chirurgie. U krijgt hier een volgnummer waarmee de chirurg u oproept naar de spreekkamer. De chirurg bespreekt tijdens het consult met u de klachten en de bevinding van het duplexonderzoek. Zo nodig maakt de chirurg met u verdere afspraken over de behandeling.

 

Als u een afspraak heeft met de dermatoloog

Heeft u een afspraak met de dermatoloog, dan meldt u zich na afloop van het duplex onderzoek bij de Polikliniek Dermatologie (polikliniek nr. 19). De dermatoloog bespreekt tijdens het consult met u de klachten en de bevinding van het duplex onderzoek. Zo nodig maakt de dermatoloog met u verdere afspraken over de behandeling.

 

Meer lezen over spataderen?

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.