Zoeken!

Interne geneeskunde algemeen

De internist is een medisch specialist die  ziekten van alle inwendige organen onderzoekt en behandelt. Hiermee bedoelen we de organen die aan de binnenkant van het lichaam liggen; zoals de nieren, de schildklier, bloed en bloedvaten, de maag, lever en de darmen. De internist heeft veel kennis van deze organen en van hun onderlinge wisselwerking.

Een internist voert geen operaties uit. Als een internist de oorzaak van uw klachten heeft vastgesteld, zal hij/zij u behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen. 

 

Ook ziekten van de stofwisseling behoren tot het terrein van de internist. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan suikerziekte (diabetes), bloedstollingstoornissen of een verminderde afweer. 

 

Samenwerking met andere specialismen

Bij patiënten in het ziekenhuis die door een andere medisch specialist worden behandeld of geopereerd, zal ook vaak een internist betrokken zijn. Hij/zij behandelt eventuele bijkomende ziekten of al bestaande chronische ziekten en adviseert over de juiste behandeling met infusen of medicijnen, zoals antibiotica. De internist werkt daarbij nauw samen met alle andere medisch specialisten.

 

Wat voor specialisaties zijn er?
Internisten zijn breed opgeleid en behandelen aandoeningen van alle inwendige organen. De meeste internisten hebben zich verder gespecialiseerd in de behandeling van bepaalde interne ziekten. Om de juiste diagnose te stellen of te behandelen wordt een patiënt naar zo’n internist verwezen.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende soorten internisten in ons ziekenhuis:

 

Medisch Specialist Gespecialiseerd in:

internist-nefroloog

nierziekten

internist-vasculaire geneeskunde

vaatziekten (incl. hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol)
internist-oncoloog onderzoek en behandeling van kanker
internist-hematoloog ziekten van het bloed
internist-infectioloog infectieziekten
internist-endoscopist maag- darm- en leveraandoeningen
   
internist-immunoloog/allergoloog afweer en overgevoeligheid
internist-endocrinoloog hormonen en hun functie in het lichaam

 

Opname in het ziekenhuis

Patiënten van de internisten worden veelal opgenomen op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde / Oncologie. Op deze afdeling is ook een speciale palliatieve afdeling gevestigd en kunnen patiënten terecht voor chemotherapie, intraveneuze toediening van medicijnen en bloedtransfusies.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.