Zoeken!

Ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek is er voor patiënten. Tijdens het preoperatieve spreekuur, voorafgaand aan de opname vindt er een gesprek plaats met de apothekersassistente. Hierin wordt uw medicijngebruik van thuis besproken.


In het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een klinische apotheek (ziekenhuisapotheek) en de St. Antonius Apotheek Woerden gevestigd.

 

In de ziekenhuisapotheek kunt u bij de volgende apothekers terecht:

Dhr. P. van Drooge (poliklinische apotheek)

Mevr. drs. K. Janssen

Mevr. drs. M.J. Koot

Dhr. drs. ing. R. Kuiper

Mevr. drs. B.J. Notermans

 

Wat doet de  ziekenhuisapotheek?

De ziekenhuisapotheek is er voor patienten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Tijdens het preoperatieve spreekuur, voorafgaand aan de opname vindt er al een gesprek plaats met de apothekersassistente. Hierin wordt uw medicijngebruik van thuis besproken. Met behulp van deze informatie zorgen de medewerkers van de ziekenhuisapotheek ervoor dat de patiënten als zij in het ziekenhuis liggen, de juiste geneesmiddelen krijgen. Om de juiste geneesmiddelen te verzorgen, wordt in sommige gevallen navraag gedaan bij uw eigen apotheek.

 

Bewaken van geneesmiddelengebruik

Door de samenwerking met de openbare apotheken realiseren wij in de toekomst elektronische overdracht van medicatiegegevensvan alle patiënten in het gebied van Woerden. Zo bewaken wij uw geneesmiddelengebruik 24 uur per dag - waar u zich ook bevindt. Deze bewaking is altijd aangepast aan de laatste wetenschappelijke bevindingen. Wij bewaken of uw medicijnen goed samengaan met de andere geneesmiddelen en met uw ziekte.

 

De ziekenhuisapothekers

Apothekers zijn deskundig op het gebied van geneesmiddelen en alles wat daarmee samenhangt. De ziekenhuisapotheker speelt een belangrijke rol als het gaat om het veilig toedienen van medicijnen. Daarnaast zorgt de apotheker voor geneesmiddeleninkoop, bereiding, verspreiding en kwaliteitscontrole van de geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gemaakt en gebruikt.

 

Samenwerking

De apotheek en de medisch specialisten van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de Maartenskliniek Woerden werken nauw samen. De ziekenhuisapotheek heeft ruime kennis van de genees- en hulpmiddelen die de specialisten van bovengenoemde instellingen voorschrijven .De ziekenhuisapotheek voorziet hen de voorgeschreven  medicatie.

 

Veiligheid staat voorop!

Voor onze farmaceutische dienstverlening is medicatieveiligheid de belangrijkste missie. Door samenwerking met de openbare apothekers en collega-ziekenhuisapothekers in de regio is de ziekenhuisapotheek van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een efficiënte organisatie. Die in staat is om de medicatieveiligheid voor de patiënt te waarborgen.  

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.