Zoeken!

Een stoma

In Nederland zijn er ongeveer 32.000 stomadragers, waarvan 10% jonger is dan 40 jaar. (bron Stomaatje).  Een stoma is een kunstmatige uitgang van de dikke darm, de dunne darm óf de blaas. De aanleiding voor een stoma ligt in veel gevallen bij ontstekingen (zoals de ziekte van Crohn of Colitus) of bij darmkanker.

 

Soorten stoma's

Colostoma: Een colostoma (ook wel dikkedarm stoma genoemd) is een kunstmatige uitgang van de dikke darm (colon). Een colostoma wordt aangelegd als een gedeelte van de dikke darm (en eventueel de endeldarm) is weggenomen of buitenwerking wordt gesteld.

  

Ileostoma: Een ileostoma (ook wel dunne darm stoma genoemd)  is een kunstmatige uitgang van de dunne darm (ileum). Een ileostoma wordt aangelegd als de dikke darm (en eventueel de endeldarm) buiten werking gesteld of weggenomen is. Het laatste stukje van de dunne darm wordt dan naar buiten gehaald en aan de buikwand vastgehecht

  

Urinestoma: Een urostoma (ook wel urinestoma genoemd) is een kunstmatige uitgang van de urinewegen. Een urostoma wordt aangelegd als de urine het lichaam niet meer via de natuurlijke weg kan verlaten. Bij een urostoma is de blaas verwijderd of buitenwerking gesteld en zijn de 2 urineleiders (ureters), met behulp van een stukje dunne darm, aan de buikwand vastgehecht.

 

Blijvend of tijdelijk

Afhankelijk van de oorzaak kan een stoma van blijvende of tijdelijke aard zijn. Bij een blijvende stoma is de operatie zodanig geweest dat de natuurlijke uitgang, de anus of de blaas, nooit meer gebruikt kan worden. Een blijvende stoma heeft vaak één opening, ook wel enkelloops- of eindstandig stoma genoemd.

Een tijdelijke stoma kan weer verwijderd worden als de anus of blaas de functie weer overneemt.

 

Nuttige websites

Zie voor meer informatie over stoma's en afbeeldingen de website van de Nederlandse Stomavereniging en de website van Stichting Stomaatje.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.