Zoeken!

Beroerte (CVA)

Een beroerte, ook wel een CVA genoemd, is een herseninfarct of hersenbloeding. Om de schade van een CVA te beperken en de kans op herstel te vergroten, is een snelle werkwijze en een goede samenwerking tussen zorgverleners van groot belang.

 

Zodra de huisarts of ambulancedienst een beroerte vaststelt krijgt het Hofpoort bericht dat de patiënt onderweg is. In het ziekenhuis aangekomen krijgt de patiënt met voorrang alle nodige diagnostiek en behandeling op de Stroke Unit, een gespecialiseerde neurologische afdeling waar een CVA-patiënt in deze acute fase behandeld wordt. Zo mogelijk met trombolyse, een gespecialiseerde behandeling met een bloedverdunnend medicijn die zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4,5 uur na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen gestart moet worden. Tevens vindt er aanvullend onderzoek plaats naar behandelbare afwijkingen zoals een ernstige vernauwing halsslagader, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk, suikerziekte of te hoog cholesterol. Evenals bij een TIA (een voorbijgaande doorbloedingsstoornis van de hersenen, dat eveneens wordt beschouwd als een spoedgeval) wordt de diagnostiek meestal binnen 48 uur afgerond. Hiermee kan een behandeling ingezet worden zodat de kans op herhaling of een beroerte kleiner wordt.

 

Stroke Unit

Op de Stroke Unit wordt het multidisciplinaire behandelplan vroeg gestart om zoveel

mogelijk effect te kunnen bereiken. Artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijkwerker, zorgbemiddelaar, revalidatie-arts en anderen werken nauw samen om de patiënt optimaal te behandelen. Tijdens het verblijf op de unit is er monitorbewaking om vroegtijdig op veranderingen te kunnen inspelen.

 

Door verpleging op de Stroke Unit:

  • wordt de patiënt met behulp van monitorbewaking nauwlettend geobserveerd
  • is snellere diagnostiek en behandeling mogelijk
  • wordt de toekomstverwachting gunstig beïnvloed
  • wordt multidisciplinair volgens protocol gewerkt
  • is er een snellere doorstroom met revalidatiemogelijkheden

 

Werkwijze

Er is sprake van intensieve bewaking door neurologen en verpleegkundigen. De vitale

functies als bloeddruk, temperatuur, pols, zuurstofgehalte in het bloed worden door de

monitor geregistreerd. Soms is het belangrijk om het hartritme te bewaken, omdat een

afwijking de oorzaak kan zijn voor het krijgen van een herseninfarct. De unit is

met name bedoeld voor de eerste opvang van patiënten met een CVA.

MS dagboek

MS patiënten bij het Hofpoort Ziekenhuis kunnen digitaal een eigen MSdagboek bijhouden.

 

Hoe werkt het

In het MSdagboek houdt u bij hoe het met u gaat en wij kijken met u mee. In het MSdagboek kunt u over verschillende zaken bijhouden hoe het met u gaat.

 

Alleen u, uw verpleegkundige(n) en uw neuroloog(en) hebben toegang tot uw gegevens. Zij kunnen uw dagboek inzien en u kunt vragen aan hen stellen via het eConsult. In de regel heeft u binnen 2 werkdagen antwoord.

 

Voor het MSdagboek van het Hofpoort Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van de software van Gezondheidsmeter. Het gezondheidsmeter bestand is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer m1408979).

 

Spreekuur vragenlijst

Het is prettig als u vóórdat u naar het consult komt de “spreekuur vragenlijst” invult en de medicatie die u gebruikt. In deze vragenlijst kunt u precies aangeven hoe het gaat met het uitvoeren van bepaalde activiteiten zoals lopen, wassen, maar ook zien, omgaan met anderen etc. Per item geeft u aan hoe u vindt dat het gaat en of dat invloed heeft op uw leven.

De andere vragenlijsten kunt u naar eigen inzicht invullen.

 

eConsult

Heeft u vragen tussendoor? Dan kunt u die nu ook stellen via het eConsult in het MSdagboek.

 

Verpleegkundig spreekuur Parkinson

 

In het ziekenhuis werkt Parkinson-verpleegkundige: Mevr. S. de Jong 

 

Wat kunt u verwachten van dit spreekuur?

Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van uw neuroloog. Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die Parkinson in uw dagelijks leven met zich meebrengt. De verpleegkundige bespreekt met u uw vragen en eventuele problemen ten aanzien van lichamelijke verzorging, het huishouden, aanpassingen in huis, het vervoer en het gebruik van medicijnen.

 

U kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte, over financiën, het werk en de studie. Samen met de verpleegkundige zoekt u naar een passende oplossing voor uw problemen. Ook kan zij de informatie die u van de specialist hebt ontvangen, waar nodig, aanvullen en verduidelijken. Eventueel verwijst zij (of de specialist) u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Uiteraard worden deze oplossingen afgestemd op het medisch beleid van uw specialist.

 

Afspraak maken:

Op verwijzing van uw specialist of huisarts kunt u een afspraak maken op:

T 0348 42 78 90.

 

Relevante informatie:

folder verpleegkundig spreekuur.

folder parkinsonnet.

 

 

 

Verpleegkundig spreekuur Multiple Sclerose

Op verwijzing van een neuroloog, kunt u terecht op het verpleegkundig spreekuur Multiple Sclerose (MS). De verpleegkundige is speciaal opgeleid om controles uit te voeren en patiënten bij te staan met adviezen.


In het ziekenhuis werkt  MS verpleegkundige: Mevr. S. de Jong.

U kunt telefonische een afspraak maken. T 0348 42 78 90.

 

Wat kunt u verwachten van dit spreekuur?
Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van uw neuroloog. Tijdens het verpleegkundig spreekuur kunt u vragen stellen over de ziekte zelf en over de gevolgen die MS in uw dagelijks leven met zich meebrengt. De verpleegkundige bespreekt uw vragen en eventuele problemen ten aanzien van lichamelijke verzorging, het huishouden, aanpassingen in huis, het vervoer en het gebruik van medicijnen.

 

U kunt ook vragen voorleggen over het leren omgaan met de ziekte, over financiën, het werk en de studie. Samen met de verpleegkundige zoekt u naar een passende oplossing voor uw problemen. Ook kan zij de informatie die u van de specialist hebt ontvangen, waar nodig, aanvullen en verduidelijken. Eventueel verwijst zij (of de specialist) u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties. Uiteraard worden deze oplossingen afgestemd op het medisch beleid.

 

Zie folder PDF Document15131070_Multiple_sclerose_(verpl_spreekuur)

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.