Zoeken!

Welke behandeling is mogelijk?

Welke behandeling is mogelijk?

Over het algemeen is de niet-chirurgische behandeling onbevredigend. Een artikel in het gezaghebbende tijdschrift British Journal of Urology in 2004 meldt dat medicamenteuze behandeling nutteloos is en dat alleen chirurgie in aanmerking komt. In Nederland is het beleid meestal af te wachten en pas operatief in te grijpen als gemeenschap onmogelijk wordt en/of er bij een erectie pijnklachten ontstaan.

 

Vaak voelt het onbevredigend om niet te opereren of te wachten tot seksueel verkeer niet meer kan. Bij pijnlijke erecties kan op proef worden gestart met pentoxyfilline 2 x daags 400 mg off label. Bij een beginnende kromstand kan aan een experimentele behandeling zoals tractietherapie (Andropenis) worden gedacht. Deze behandelingen kunt u bespreken met Dr Beck. Bekijk het schema met behandelmogelijkheden zoals Dr Beck voorstelt. Dit schema is in 2015 gepresenteerd op het International Consultation on Sexual Medicine (ICSM) te Madrid.

Chirurgische behandeling

Bij een chirurgische ingreep wordt de penis (als de patiënt onder narcose is of na een ruggenprik) kunstmatig in erectie gebracht, waarna de uroloog een hechting plaatst in het niet aangedane zwellichaam, juist tegenover de verharding, waardoor de penis 'rechtgetrokken' wordt. De “Essed-Schroder” en de “16-stip cavernoplicatie” zijn de meeste gebruikte operatie technieken. Zie Downloads/naslag voor meer informatie.

 

Peyronie-chirurgie in het midden van Nederland

De meeste urologen in Nederland verrichten deze operatie slechts 1 à 2x per jaar. UrologenvoorU.nl heeft ervoor gekozen om zeldzamere ingrepen te bundelen, zodat de patiënten altijd een ervaren arts krijgen die gespecialiseerd is in de betreffende ingreep. UrologenvoorU.nl biedt deze ingreep aan in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden. Uroloog Jack Beck heeft zich bekwaamd in deze ingreep en voert de ingreep inmiddels meer dan 20x per jaar uit en de verwachting is dat het aantal blijft toenemen, omdat steeds meer patiënten bereid zijn verder te reizen voor een operatie die in de eigen omgeving niet vaak wordt verricht.

 

Operatieindicatie

Omdat de ziekte van Peyronie een voortschrijdende ziekte is die op een gegeven moment stopt, wachten we altijd minimaal zes maanden met opereren. Dit om te voorkomen dat de verkromming zich na de operatie voortzet en er een tweede keer moet worden geopereerd. Een andere voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een dermate hevige verkromming dat gemeenschap onmogelijk is of pijnlijk.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.