Zoeken!

Baby's met overmatig huilen/onrust

Baby's die overmatig huilen en onrustig zijn kunnen terecht bij de kinderafdeling van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Een belangrijke graadmeter bij overmatig huilen en onrust is de beleving van u als ouders/verzorgers. Als u als ouder vindt dat uw kind te veel huilt en ontroostbaar is, is dit voor ons reden genoeg om te onderzoeken wat er aan de hand is.

 

Wat is overmatig huilen/onrust

Kenmerkend voor een baby met overmatig huilgedrag is dat de baby niet meer in een box of bedje wil liggen. De baby is alleen nog stil te krijgen op de arm, terwijl het in slaap gewiegd wordt. Het huilen is niet meer communicatief. De baby krijst en er is geen onderscheid meer te maken in de manieren van huilen. Vaak toont de baby een gespannen lichaamshouding, overstrekt zich makkelijk en is schrikachtig.

 

Wat houdt het in

Op de polikliniek onderzoeken we de oorzaak van het overmatig huilen en de onrust bij uw kind. Dit gebeurt op twee terreinen. Zowel medisch als pedagogisch. Afhankelijk van de symptomen die u vertelt, kunnen we onderzoeken op de volgende mogelijke oorzaken:

  1. Reflux
  2. Kiss of een voorkeurshouding
  3. KNO-problemen
  4. Rust en regelmaat

  

Indien er sprake is van een medisch probleem zal er in de eerste plaats behandeld worden. Is medische behandeling niet voldoende, dan wordt er samen met de pedagogisch medewerker gekeken naar aanpassing van het gedragspatroon bij uw baby.                 

 

Samenwerking

De kinderartsen werken op de polikliniek samen met de pedagogisch medewerker, fysiotherapeut en de KNO-arts. Door deze nauwe samenwerking is het mogelijk dat uw baby zoveel mogelijk op één dag alle onderzoeken krijgt of dezelfde dag doorverwezen wordt.

 

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken op de polikliniek kindergeneeskunde?

Vraag uw huisarts om een verwijzing en bel T 0348 42 78 80

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.