Zoeken!

Poliklinieken

 

Melden voor uw afspraak

Komt u voor een afspraak op de polikliniek, dan meldt u zich bij een van de onderstaande balies. U neemt plaats in de wachtruimte en de arts of assistente roept u binnen voor uw afspraak.

 

Registreren

Voordat u naar de specialist gaat is het noodzakelijk dat u geregistreerd staat in het ziekenhuissysteem. Is dit niet het geval, dan kunt u zich laten registreren bij de opnamebalie M. Neemt u hiervoor wel een geldig legitimatiebewijs mee. Er wordt ook een foto van uw gezicht gemaakt. Voor meer informatie zie de folder.

 

Gastvrouwen / gastheren

Heeft u hulp nodig om u naar uw afspraak te brengen, eventueel met rolstoel, dan kunt u bij de receptie vragen naar een gastvrouw of gastheer. Zij brengen u graag op de plaats van bestemming en halen u ook weer op.  

 

 

Waar meldt u zich voor uw poliklinische afspraak?

 

Balie B

Keel- Neus en Oorheelkunde (1e etage Zorgpassage, linksaf na receptie)

Balie C

 

Preoperatief spreekuur en Polikliniek Pijngeneeskunde

(tegenover de liften verpleegafdelingen)

Balie E

Gynaecologie en Verloskunde (1e etage verpleegafdeling, rechtsaf na trap/lift)

Balie K

Radiologie

Balie L

Laboratorium

Balie M

Chirurgie, Gipskamer, Neurologie/Neurochirurgie, Urologie

Balie O

Opname

 

Balie V

 

Oogheelkunde (rechtsaf voor wachtruimte Neurologie/Urologie, dan trap/lift naar 1e etage)

 

Voor overige specialismen meldt u zich bij de betreffende polikliniek. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Informatiebalie

 

Volgnummersysteem

De meeste balies werken met een nummersysteem. Bij de balie krijgt u een volgnummer en neemt u plaats in de wachtruimte. Op een grote monitor staan volgnummers. Verschijnt uw nummer op de monitor, dan schuift u een wachtruimte op (dit ziet u ook op de monitor). U komt dan in de wachtruimte voor uw specialist en wacht totdat de assistente u binnen roept voor uw afspraak. Bij de overige balies meldt u zich bij de assistent van betreffende polikliniek en neemt u direct plaats in de wachtkamer. De specialist/assistent roept u vervolgens binnen.