Zoeken!

Patiëntenvoorlichting

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis vindt voorlichting aan de patiënt belangrijk. Informatie over ziekte, behandeling en onderzoek krijgt u mondeling van uw arts, verpleegkundige of een andere hulpverlener. Daarnaast kunt u informatie krijgen via schriftelijke informatie zoals folders of informatiebrieven en via de afdeling Patiëntenvoorlichting.

 

Deze afdeling is verantwoordelijk voor:

 

 

Contact

T 0348 - 42 76 25

patientenvoorlichting@zuwehofpoort.nl