Zoeken!

Het gesprek tussen patiënt en arts

Het is belangrijk dat u een gesprek met de hulpverlener waarmee u een afspraak heeft goed voorbereidt.

Zie hiervoor ook de folder Voorbereiding op het gesprek met uw specialist. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het nodig dat u de hulpverlener uw klacht of klachten zo duidelijk mogelijk kunt vertellen. Ga na welke zorgen u hebt en hoe u die op een goede manier onder woorden kunt brengen. Het kan helpen om de belangrijkste dingen voor uzelf op te schrijven en deze te gebruiken als een geheugensteuntje bij het gesprek.

Zorg dat u tijdens uw eerste afspraak de verwijsbrief van de huisarts meeneemt en een geldig legitimatiebewijs. Hieronder vindt u een lijst met tips voor de patiënt om een gesprek voor te bereiden met een hulpverlener. U kunt daar de tips uithalen die u aanspreken en die op u van toepassing zijn.

 

U kunt aan de volgende onderwerpen denken:

Vóór het gesprek met de arts/hulpverlener:

 • weet met wie u gaat spreken
 • weet het doel van uw gesprek
 • weet wat u wilt vertellen
 • neem de vragen mee die u heeft voorbereid
 • weet welke medicijnen u slikt
 • ben op de hoogte van welke kosten uw zorgverzekeraar betaalt en welke kosten niet.


Tijdens het gesprek met de arts/hulpverlener:

 • wat de hulpverlener denkt dat u mankeert (de diagnose)
 • informatie over het onderzoek en/of de behandeling
 • het doel van het onderzoek en/of de behandeling
 • de gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling
 • andere onderzoeken en/of behandelingen die in aanmerking komen en de gevolgen en risico’s daarvan
 • wanneer en hoe u de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling te horen krijgt
 • wat u moet doen of juist niet moet doen vóór het onderzoek en/of de behandeling
 • wanneer het onderzoek en/of de behandeling zal plaatsvinden (de wachttijd) en hoe lang het onderzoek en/of de behandeling zal duren
 • de medicijnen die u eventueel moet slikken en wat de bijwerkingen daarvan kunnen zijn
 • uw vooruitzichten (de prognose)
 • wat u na het onderzoek en/of de behandeling (niet) mag of kan doen en hoe u zich zult voelen
 • wat er gebeurt wanneer u zich niet laat onderzoeken en/of behandelen.

 

Toestemming
Zorg dat u voldoende tijd heeft om over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling na te denken. Beslis of u toestemming geeft voor een onderzoek en/of behandeling en maak die beslissing kenbaar aan de arts.

Meer informatie?
Als u meer wilt weten dan kunt u vragen naar eventueel aanwezige folders (bijvoorbeeld over het onderzoek en/of de behandeling, de ziekte of over uw rechten als patiënt) en eventueel bestaande patiëntenverenigingen en websites.