Zoeken!

Privacy door zorgverlener

De zorgverlener moet de privacy van de patiënt beschermen en bewaren. Alles wat is besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Handelingen of onderzoeken mogen alleen met uw toestemming in het bijzijn van anderen worden uitgevoerd. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privé-gegevens. Dossiers met uw gegevens worden alleen gebruikt door hen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Uw gegevens kunnen in ons ziekenhuis ook worden gebruikt voor ons klachten- en kwaliteitssysteem.

 

Wij gaan ervan uit dat u toestemt dat uw gegevens worden gebruikt voor deze doeleinden. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij uw behandelend arts.

Dit is ook mogelijk wanneer u niet wilt dat (anoniem) lichaamsmateriaal aan derden wordt verstrekt. De arts zal dit in uw dossier aantekenen, zodat aan uw verzoek wordt voldaan. Dit geldt eveneens wanneer u bezwaar hebt tegen gegevensverstrekking voor ons klachten- en kwaliteitssysteem.

 

Zie ook onze folder bescherming persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring informatie op uw zorgnota
Het is mogelijk, vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, een Privacyverklaring te ondertekenen waarmee u aangeeft dat u er bezwaar tegen heeft dat er zorgactiviteiten op uw zorgnota worden vermeld. Deze verklaring is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Klik hier voor een toelichting op het gebruik van de Privacyverklaring. Klik hier voor de Privacyverklaring.