Zoeken!

Plichten van een patiënt

Welke plichten heeft u als patiënt?

 

Plicht tot meewerken

U bent verplicht om mee te werken aan het onderzoek en de behandeling waarvoor u toestemming heeft gegeven.

 

Plicht tot honorering

U moet zorgen voor een financiële regeling die u in staat stelt om te betalen voor de verzorging en de behandeling.

 

Plicht tot medeverantwoordelijkheid

U bent zelf medeverantwoordelijk voor de behandeling en voor het opvolgen van de adviezen die de hulpverleners u geven.

 

Plicht tot legitimatie

Als u niet geregistreerd staat met uw foto in het computersysteem van het ziekenhuis, dan bent u verplicht zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Zie voor meer informatie de folder Inschrijven en verplichte indentificatie.