Zoeken!

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis maakt gebruik van een eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Wij registreren hierin informatie over uw gezondheid, ziekte en behandeling. Dit draagt bij aan een snelle, betrouwbare en veilige uitwisseling van patiëntgegevens tussen de zorgverleners in ons ziekenhuis. Op deze manier zijn alle belangrijke gegevens op elk moment beschikbaar. Daarnaast is het niet meer nodig om u steeds opnieuw dezelfde vragen over uw gezondheid te stellen.

Het digitale dossier moet er enerzijds voor zorgen dat de zorg nog veiliger wordt. Al uw gegevens worden nu op één plek bijgehouden, waardoor een specialist sneller een totaalbeeld heeft van uw medische situatie, bijvoorbeeld welke recente bevindingen zijn gedaan door collega-specialisten of met welke andere aandoeningen rekening gehouden moet worden. Dat stelt hem of haar in staat om de beste mogelijke behandeling voor u te bepalen. En al deze informatie is ook altijd beschikbaar. Zo zijn allergie-informatie en andere risicofactoren bijvoorbeeld in te zien voor alle specialisten, ook in spoedgevallen. Uiteraard is de vertrouwelijkheid van uw gegevens goed geborgd.

 

Anderzijds zorgt het digitale dossier ervoor dat er efficiënter gewerkt kan worden. Als er een behandelrelatie bestaat heeft de specialist direct toegang tot het patiëntendossier, onderzoeksuitslagen zijn direct inzichtelijk en er wordt geen tijd verloren met het opzoeken van papieren dossiers. Een digitaal patiëntendossier optimaliseert daarmee de zorg rondom de patiënt en komt ten goede aan de patiëntveiligheid en patiëntenzorg.

 

Privacy
Alleen zorgverleners van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis die betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw EPD inzien. Ons systeem is niet gekoppeld aan een landelijk elektronisch patiëntendossier. Uw gegevens zijn dus niet zichtbaar voor anderen.

 

Bekijk voor meer informatie over het EPD de lijst met veelgestelde vragen.