Zoeken!

Dossier opvragen

U of de door u gemachtigde heeft recht op inzage van uw dossier, behalve als de privacy van een ander hierdoor zou worden geschonden. Inzage moet vooraf aangevraagd worden, door onderstaand formulier in te vullen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

U kunt als u dat wilt tegen een vergoeding een kopie krijgen van uw dossier. Dit kan op papier of digitaal. De zorgverlener mag u daarvoor een redelijke vergoeding vragen.

Een verzoek tot inzage van het dossier of kopie kunt u opvragen via het aanvraagformulier patiëntendossier bij de desbetreffende polikliniek.

 

Uw dossier moet tenminste 15 jaar worden bewaard. U mag de zorgverlener vragen het dossier te vernietigen. De zorgverlener zal in principe op uw verzoek ingaan, behalve wanneer een ander daar ernstig nadeel van zou ondervinden.