Zoeken!

Rechten en plichten van de patiënt

U heeft als patiënt  volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) rechten en plichten, die voortvloeien uit de geneeskundige behandeling. De WGBO regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen.

De belangrijkste rechten en plichten zijn hier voor u op een rij gezet. Bij Tips vindt u een overzicht van vragen waarmee u een gesprek met een arts en/of hulpverlener kunt voorbereiden.

 

Meer informatie?

Een brochure waarin de rechten en plichten staan beschreven, is verkrijgbaar bij het informatiecentrum in de centrale hal.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.