Zoeken!

Alle patienten die na hun ontslag vanuit het ziekenhuis gebruik maken van een (rolstoel)taxi hebben voor iedere taxirit een vervoersverklaring nodig.

 


Zorgbemiddeling

 

Nazorg

Heeft u na uw ontslag uit het ziekenhuis thuiszorg of bijvoorbeeld zorg nodig in een verpleeghuis of  een hospice nodig? De verpleegkundige van uw verpleegafdeling schakelt na overleg met uw specialist Bureau Zorgbemiddeling in. Of u kunt bellen tijdens het dagelijkse spreekuur van de zorgbemiddelaars.

 

Wat kan zorgbemiddeling voor u betekenen?

De medewerkers van Bureau Zorgbemiddeling bekijken in overleg met u en/of uw familie welke nazorg u nodig heeft. Zij zorgen dat uw aanvraag voor zorg vanuit de AWBZ (Algemene Wet bijzondere Ziektekosten) ingediend wordt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Het CIZ besluit of u recht heeft op nazorg vanuit de  AWBZ. Of u recht heeft op deze zorg hoort u van het CIZ door middel van een indicatiebesluit. Zorgbemiddelaars geven informatie over noodzakelijke voorzieningen of hulpmiddelen en kunnen deze  hulpmiddelen of andere voorzieningen ook voor u regelen.

 

Voor informatie over  de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), voor bijvoorbeeld het aanvragen van huishoudelijke hulp, kunt u bij het WMO-loket van de gemeente in uw woonplaats terecht.

 

Spreekuur

Op werkdagen van maandag t/m vrijdag is er tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch spreekuur.
U kunt bellen op telefoonnummer: 0348 42 72 25. Vragen kunt u ook per email stellen.

 

Folder: zorg na ziekenhuisopname

 

Externe links:

 

Informatie over te betalen eigen bijdrage

 

Informatie over Centrum Indicatiestelling Zorg

 

Informatie over mantelzorgsteunpunt Mezzo

 

Informatie van het Ministerie van VMS over de Wet Maatschappelijk Ondersteuning

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.