Zoeken!
Bent u allergisch voor contrastvloeistof?

Voordat u het onderzoek krijgt is het belangrijk om te weten of u allergisch bent voor contrastvloeistof of dat u tot de risicogroep behoort. Uw behandelend arts heeft u hiernaar gevraagd en uw gegevens genoteerd op uw aanvraagformulier voor de CT-scan. Behoort u tot de risicogroep dan geeft uw behandelend arts u een formulier mee om bij het laboratorium bloed te laten prikken. Ook gaat u alvast naar de afsprakenbalie Radiologie om u aan te melden voor contrastonderzoek.

 

Wanneer behoort u tot de risicogroep?

- Leeftijd boven de 60 jaar

- Metformine gebruik

- Suikerziekte

- Hart- en/ of vaatlijden

- Hoge bloeddruk

- Nieraandoeningen in het

  verleden

- Ziekte van Kahler of

  ziekte van Waldenstrom

- Gebruik medicatie die

  belastend is voor de

  nieren (zoals diuretica,

  ibuprofen, aminoglycosiden)

 

Bij het bloedonderzoek wordt gekeken of uw nieren goed werken. Jodiumhoudende contrastmiddelen kunnen belastend zijn voor de nieren, daarom is het belangrijk dat uw nierfunctie goed is.

Na de uitslag van het bloedonderzoek (veelal de volgende dag) neemt de afdeling Radiologie contact met u op. Als de nierfunctie goed is wordt een afspraak gemaakt voor het gevraagde CT onderzoek. Indien er sprake is van een verminderde nierfunctie wordt u gebeld door de afdeling Radiologie voor een bezoek aan de contrastpoli bij de internist. De internist beoordeelt hoe in uw geval het onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel het beste kan worden uitgevoerd. Het kan nodig zijn het onderzoek in een (dag) opname te plannen.