Zoeken!

In de media is op dit moment veel aandacht voor het begrip calamiteiten in ziekenhuizen en het melden hiervan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Graag delen we met u hoe we in het ziekenhuis omgaan met (melden van) calamiteiten.


In het online kwaliteitsvenster van de NVZ en alle Nederlandse ziekenhuizen kunnen patiënten in een oogopslag de algemene kwaliteit van een ziekenhuis bekijken. Ook de kwaliteitsgegevens van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zijn via het venster inzichtelijk. Het kwaliteitsvenster bestaat uit verschillende kwaliteitsindicatoren zoals patiëntervaringen, wachttijden en pijnscore. Per indicator geven ziekenhuizen een toelichting op hun resultaten, zodat deze resultaten in de juiste context geplaatst kunnen worden.


Ziekenhuizen meten hun prestaties onder andere met behulp van prestatie-indicatoren. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben een systeem van prestatie-indicatoren ontwikkeld. Op de manier kan de kwaliteit en veiligheid  van de  ziekenhuiszorg objectief worden vastgesteld.


De meeste mensen komen in het ziekenhuis om beter te worden, toch overlijden er ook mensen in het ziekenhuis. Om over het aantal mensen dat in ons ziekenhuis overlijdt openheid te geven publiceert het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis sterftecijfers en de zogenaamde HSMR.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.