Zoeken!

Diverse keurmerken

NIAZ accreditatie voor het ziekenhuis
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) geaccrediteerd. Dit wil zeggen dat het NIAZ het ziekenhuis positief getoetst heeft. Daarmee verklaart het NIAZ dat zij een gerechtvaardigd vertrouwen heeft in de kwaliteit en veiligheid van de zorg in ons ziekenhuis. Kwaliteitszorg moet verankerd zijn in de organisatie van een zorginstelling. Er moet binnen de organisatie sprake zijn van een cultuur waarin iedereen alert is op verbetermogelijkheden en die ook aangrijpt. De 'Plan-Do-Check-Act-cyclus' vormt de rode draad door het hele NIAZ-accreditatieprogramma.

 

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

      Het Hofpoort Ziekenhuis is in het bezit van het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis. Het Hofpoort Ziekenhuis toont hiermee aan goede zorg te leveren aan (kwetsbare) oudere patiënten in het ziekenhuis. Het ziekenhuis scoorde ruim boven de aangescherpte kwaliteitseisen. Een resultaat waar het ziekenhuis trots op is.

 

Smiley voor de kinderafdeling

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een kindvriendelijk ziekenhuis. We zijn in het trotse bezit van twee Smileys, het keurmerk van de Vereniging Kind en Ziekenhuis. Smileys worden toegekend door de vereniging Kind en Ziekenhuis aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden in de zorg aan kind en ouders.

 

Roze lintje voor het ziekenhuis

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft van de Borstkanker Vereniging Nederland(BVN) het roze lintje ontvangen voor de goede kwaliteit van zorg voor borstkankerpatiënten. Hiermee geeft de borstkankervereniging aan dat het Hofpoort Ziekenhuis voldoet aan de door hen gestelde criteria op het gebied van borstkankerzorg.

 

Topzorg predicaat voor Carpaal Tunnel Syndroom

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft het TopZorg predicaat van Menzis ontvangen voor de behandeling van het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS). Dit predicaat laat zien dat ons ziekenhuis verder kijkt dan de medische behandeling en de patiënt centraal stelt. Dit uit zich onder andere in de speciale aandacht voor de nazorg, de omgeving van de patiënt en de informatievoorziening bij de behandeling van CTS. Het predicaat is toegekend aan 35 ziekenhuizen en geldt tot eind 2015.

 

Pluim voor fertiliteitszorg

    

Het  heeft het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een Pluim toegekend gekregen van patiëntenvereniging Freya (verminderde vruchtbaarheid). Hiermee geeft Freya aan dat het Hofpoort ziekenhuis voldoet aan specifieke, door hen opgestelde kwaliteitscriteria. De pluim is toegekend aan 42 klinieken en geldt tot en met 2014.

 

In het Hofpoort kan men terecht voor IUI (Intra Uteriene Inseminatie) en OI (Ovulatie-Inductie). Bij IUI worden zaadcellen rechtstreeks in de baarmoeder gebracht, OI is een behandeling met hormonen waarmee de eisprong (ovulatie) wordt opgewekt.

 

CCKL-accreditatie voor alle laboratoria

 

Het klinisch chemisch laboratorium, de trombosedienst, het medisch microbiologisch laboratorium en het huisartsenlaboratorium van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zijn CCKL-geaccrediteerd. Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit.

 

Borstvoedingscertificaat voor het ziekenhuis

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft het WHO/UNICEF certificaat Borstvoeding behaald. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan de hoge internationale kwaliteitseisen op het gebied van borstvoeding. Het borstvoedingscertificaat is bestemd voor de afdeling Verloskunde en de couveuseafdeling. Met trots mag het Hofpoort Ziekenhuis zich nu een ‘baby friendly’ ziekenhuis noemen.

 

Spataderkeurmerk

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden is in het bezit van het Spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis voldoet aan alle gestelde criteria.

  

Vaatkeurmerk

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is in het bezit van het vaatkeurmerk van de Hart&Vaatgroep. Dit keurmerk geeft aan dat de zorg voor vaatpatiënten in alle facetten voldoet aan de hiervoor opgestelde kwaliteitscriteria.

 

Kwaliteitszegel Dermatologie

De afdeling Dermatologie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden heeft het kwaliteitszegel ontvangen voor de behandeling van huidpatiënten. Dit keurmerk, een initiatief van Huidpatiënten Nederland, geeft aan dat de dermatologen goede kwaliteit van zorg bieden aan patiënten met een huidaandoening.

  

Groen vinkje voor stomazorg
      

De Nederlandse Stomavereniging heeft het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een 'vinkje' toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg rondom de stomapatiënten in het Hofpoort Ziekenhuis goed is georganiseerd en voldoet aan de eisen die de vereniging voor goede stomazorg heeft opgesteld.

 

Pluscertificaat Achmea Diabeteszorg voor volwassenen

Het Hofpoort Ziekenhuis heeft van Achmea het Pluscertificaat diabeteszorg voor volwassenen ontvangen. Dit geeft aan dat het ziekenhuis zo is ingericht dat de diabeteszorg volgens de zorgstandaard van de Nederlandse Federatie Diabeteszorg wordt uitgevoerd. Daarnaast worden relevante indicatoren geregistreerd en scoort het Hofpoort goed op indicatoren die aangeven of volgens de richtlijnen is gewerkt.

 

Pluscertificaat Achmea Diabeteszorg voor kinderen

                              

Het Hofpoort Ziekenhuis heeft van Achmea het Pluscertificaat diabeteszorg voor kinderen Dit geeft aan dat het ziekenhuis goed scoort op relevante indicatoren, waaronder het percentage opnames en beschikbaarheid van kinderdiabetesverpleegkundigen. Daarnaast voldoet het Hofpoort aan de door Achmea gestelde voorwaarden aan patiëntveiligheid.

 
Pluscertificaat Achmea voor Ouderenzorg

Het Hofpoort Ziekenhuis heeft voor de goede zorg aan ouderen het Pluscertificaat Ouderenzorg van Achmea. Ons ziekenhuis voldoet hiermee aan alle criteria van Achmea voor goede ouderenzorg en de normen voor het keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen. De toekenning van dit certificaat is bedoeld om ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten.

 
HKZ en ISO 9001 certificaten voor de maatschap fysiotherapie
De maatschap fysiotherapie die praktijk heeft in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis beschikt over het HKZ en het ISO 9001:2008 certificaat.

 

Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo'n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

 

ISO 9001:2008is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden.

 

 

ISO 9001 certificaat voor Zuwe Culinair

    Zuwe Culinair, de centrale keuken van het ziekenhuis heeft in 2009 het ISO 9001 certificaat behaald. ISO 9001:2008is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften. Daarnaast moeten de bedrijfsprocessen vastgelegd worden in een kwaliteitshandboek en moet daadwerkelijk volgens deze processen gewerkt worden.

 

Keurmerken voor opleidingen

    Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis voldoet aan diverse criteria die verschillende instanties stellen aan het opleiden in de praktijk. Het ziekenhuis conformeert zich hiermee aan de landelijke eisen bij de opleiding in de praktijk. Dit geldt voor zowel de beroepsopleidingen als de stages.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.