Zoeken!

 

Lukt het uiteindelijk niet om met de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid af te handelen, dan kunt u een oordeel aanvragen bij de klachtenonderzoekscommissie. In ons ziekenhuis bestaat de klachtenonderzoekscommissie uit in- en externe deskundigen. Deze commissie laat u schriftelijk weten tot welk oordeel zij is gekomen en welke beslissingen en maatregelen er genomen moeten worden. Mochten er (verbeter)maatregelen nodig zijn, dan laat de commissie ook weten binnen welke termijn deze gerealiseerd moeten zijn.

 

Wilt u een klacht indienen bij deze commissie?

De klachtenonderzoekscommissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. U kunt uw brief richten aan:
De Klachtenonderzoekscommissie
Afdeling KVV
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

 

Hulp nodig bij het indienen van uw klacht?

Onze klachtenfunctionaris kan meer informatie geven over het indienen van uw klacht bij deze commissie en/of u helpen bij het opstellen van een klachtbrief. Belt u dan naar T 088 - 320 88 31.

Wanneer u liever iemand buiten het ziekenhuis wilt raadplegen, kunt u contact opnemen met Zorgbelang Utrecht*:
Zorgbelang Utrecht, T 026 - 384 28 22
info@zorgbelanggelderland.nl
www.zorgbelang-nederland.nl

*) Zorgbelang komt op voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en welzijn. Zij helpen burgers met een vraag of klacht over de zorg. Activiteiten van Zorgbelang werden voorheen uitgevoerd door Cliëntenbelang Utrecht.Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.