Zoeken!

Als u niet tevreden bent over het oordeel van de klachtenonderzoekscommissie, kunt u uw klacht voorleggen aan een externe geschilleninstantie, de zogenoemde Externe Geschillencommissie. U kunt uw klacht hier voorleggen wanneer u:

  1. contact hebt gehad met de klachtenfunctionaris die al of niet u klacht in behandeling heeft genomen.
  2. uw klacht eerst hebt laten beoordelen door de klachtenonderzoekscommissie en u niet tevreden bent over het oordeel van deze commissie.
  3. u een verzoek tot schadevergoeding hebt ingediend bij de Raad van Bestuur.

 

De geschillencommissie is onpartijdig en kan een onafhankelijke uitspraak doen over uw klacht. Deze commissie kan ook een schadevergoeding toekennen. De uitspraak is bindend.


Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.