Zoeken!

Klachten

gesprek arts

Hebt u een klacht? Vertel het ons

 

Als u ergens niet tevreden over bent en u heeft een klacht, dan horen wij dat graag. Alleen dan kunnen wij, samen met u, het probleem oplossen en onze dienstverlening verbeteren. U kunt uw klacht het beste bespreken met degene over wie uw klacht gaat.  Dit kan elke zorgverlener of medewerker van ons ziekenhuis zijn. Met deze persoon kunt u bespreken wat volgens u is misgegaan en wat u samen kunt doen om het op te lossen.

 

 

De klachtenfunctionaris

Voor de klachtenbehandeling bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis werken wij samen met het St. Antonius Ziekenhuis.

 

Mocht het rechtstreeks bespreken van uw klacht met direct betrokkene niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij een gesprek tussen u en de betrokken zorgverlener en stelt zich onafhankelijk op. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en de klachtenfunctionaris onderneemt actie wanneer u daarvoor toestemming geeft.

 

U kunt op verschillende manieren in contact komen met onze klachtenfunctionaris:

  • U kunt bellen: T 088 - 320 88 31
  • U kunt een brief schrijven of een ingevuld klachtenformulier sturen naar: 
    St. Antonius Ziekenhuis
    T.a.v. Klachtenfunctionaris
    Postbus 2500
    3430 EM Nieuwegein

 

Lukt het niet om de onvrede of klacht met de klachtenfunctionaris naar wens af te handelen, dan kunt u, al dan niet samen met de klachtenfunctionaris, uw klacht indienen bij de Klachtenonderzoekscommissie. Mocht ook dat niet tot tevredenheid leiden dan kunt u met uw klacht naar de externe geschillencommissie.

Wanneer u een schadevergoeding wilt aanvragen omdat u vindt dat u schade hebt geleden door bijvoorbeeld een medische handeling, dan kunt u een brief sturen naar onze Raad van Bestuur.

 

Meer weten?

Bekijk hier onze folder over onze klachtenregeling.

Voor algemene informatie rondom het indienen van klachten kunt ook terecht op:
www.rijksoverheid.nl (zoek op Wkkgz)
www.zorgbelang-nederland.nl

www.landelijkmeldpuntzorg.nl

 

Een klacht over uw rekening?

Wanneer u een klacht heeft over (de hoogte van) uw rekening, dan kunt u zich rechtstreeks wenden tot de afdeling Debiteurenadministratie via T 088 - 320 85 00 (bereikbaar van 08.30 uur t/m 16.00 uur).

Hier vindt u meer informatie over uw factuur en zorgnota.