Zoeken!

Contactgegevens

Het laboratorium van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis bestaat uit het klinisch chemisch laboratorium, de medische microbiologie en de bloedafname en trombosedienst.


Laboratoriumonderzoek is nodig voor:

 

  • het vaststellen van ziekten
  • het volgen van een ziekteverloop
  • het kijken of een behandeling werkt
  • het voorkómen van ziekten
  • het bepalen van de geneesmiddelenconcentratie in het bloed

 

 

De dagelijkse leiding van het laboratorium in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis valt onder dr. J.J.H. Hens (klinisch chemicus), dr. P.Voorn (arts-microbioloog) en H.O. Agricola (manager laboratoria). Overige klinische chemici: dr. J.F.W. Keuren en dr. G.W.A. Lansbergen

 

Klinisch Chemisch Laboratorium: T 0348 42 73 20

Medisch Microbiologisch Laboratorium: T 0348 42 73 19

Trombosedienst: T 0182 57 02 37

Afspraken functietesten (balie bloedafname): T 0348 42 73 20

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.