Zoeken!

Verwijzing verplicht voor bezoek aan polikliniek

Als u een afspraak wilt maken met een specialist voor onderzoek of behandeling, heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, behandelend specialist of een andere door uw zorgverzekeraar geaccepteerde verwijzer. Deze regeling is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet artikel 14, lid 6.

 

Alle zorgverzekeraars accepteren per 1 januari 2014 de volgende beroepsgroepen als verwijzer naar medisch specialistische zorg*:

 • huisarts
 • medisch specialist (bij interne doorverwijzing in het ziekenhuis of tussen verschillende instellingen)
 • arts voor verstandelijk gehandicapten
 • specialist ouderengeneeskunde/verpleeghuisarts
 • psychiater (bij verblijf in een GGZ instelling) NB CZ hanteert aanvullende regels*.
 • bedrijfsarts (voor arbeidsgerelateerde aandoeningen)
 • verloskundige (naar gynaecoloog in geval van zwangerschap of bevalling, naar kinderarts binnen 10 dagen na de bevalling)
 • tandarts/orthodontist (voor kaakchirurgische behandeling)

 

Jeugdartsen (consultatiebureau-arts en schoolarts) mogen doorverwijzen conform protocol van de beroepsgroep jeugdartsen voor:

 • dysplastische heupontwikkeling (naar radiologie/orthopeed)
 • niet ingedaalde testes (naar kinderarts/kinderuroloog)
 • visusafwijking (naar oogarts)
 • hartafwijking (naar kinderarts)
 • groei (kleine lengte/adipositas) (naar kinderarts)

 

De zorgverzekeraars bepalen zelf of zij de volgende beroepsgroepen accepteren als verwijzer*:

 • optometrist (naar oogarts)
 • sportarts (naar orthopedie/chirurgie)
 • tandprotheticus (naar kaakchirurg)
 • triage-audiciën (naar KNO-arts)

 

Overige beroepsgroepen worden door de zorgverzekeraars niet geaccepteerd als verwijzer.

 

 * Informeer bij uw zorgverzekeraar welke zorgverleners mogen doorverwijzen.

 

 

Hoe werkt het bij chronische patiënten?

Een verwijzing is noodzakelijk als de patiënt voor de eerste keer met een specifieke zorgvraag in het ziekenhuis komt. De verwijzing geldt voor één zorgvraag gedurende de periode dat u onder behandeling van de medisch specialist bent. De medisch specialist opent dan een initiële DBC. Bij een vervolg DBC is de medisch specialist de verwijzer.

Voor bijvoorbeeld een behandeling en nacontrole van een melanoom die vijf jaar duurt, heeft de dermatoloog maar één verwijsbrief nodig van de huisarts bij de start van het zorgtraject.

 

Heeft u geen verwijzing?

Heeft u geen geldige verwijzing, dan worden de kosten voor de geleverde zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Wilt u toch geholpen worden, dan kunt u een afspraak maken onder voorwaarde dat u bij uw eerste polikliniekbezoek een behandelovereenkomst ondertekent. Hierin verklaart u dat u de factuur voor de geleverde zorg zelf betaalt.

 

Neem eerst contact op met uw zorgverzekeraar

Meer dan voorheen is het belangrijk dat u uw zorgverzekeraar raadpleegt voordat u naar een ziekenhuis, medisch specialist of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) gaat. Indien u twijfelt over de geldigheid van uw verwijzing, adviseren wij u om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Zie de informatie over kosten.

 

Verwijzing voor acute zorg
Als u voor acute spoedeisende hulpvragen op de Spoedeisende Hulp (SEH) komt, hoeft u uiteraard geen verwijsbrief te hebben. U kunt 1-1-2 bellen in geval van een ongeval of in elke andere situatie waarin elke seconde telt. Onze Spoedeisende Hulp is dagelijks geopend tussen 7.30 en 23.30 uur. Voor spoedzorg in de nacht (van 23.30 tot 7.30 uur) wordt u geholpen op de Spoedeisende Hulp in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht of Nieuwegein. 

 

Voor bijna alle andere bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Hofpoort Ziekenhuis geldt dat u eerst langs uw huisarts/huisartsenpost gaat. De huisarts stuurt u zo nodig door naar de SEH

 

Voor een bezoek aan de Huisartsenpost moet u altijd vooraf bellen of u langs kunt komen: T 0900 470 14 70.

 

 

* Informeer bij uw zorgverzekeraar welke zorgverleners mogen doorverwijzen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.