Aandoening / behandeling

Acuut optredende verwardheid (Delier)

Een delier is een plotseling optredende verwardheid. Deze verwardheid is tijdelijk en komt meestal door een lichamelijke ziekte. Als de lichamelijke toestand verbetert, neemt de verwardheid af. De periode van verwardheid kan variëren van enkele uren tot enkele dagen en soms zelfs enkele weken. Bij acute verwardheid is het van belang zo snel mogelijk de oorzaak van de verwardheid te ontdekken en te behandelen.

 

Symptomen acute verwardheid:

De volgende symptomen zijn kenmerkend voor een delier:

  • In gesprekken lijkt niet alles door te dringen. De patiënt zakt nu en dan weg en kan de aandacht er niet bij houden.
  • De patiënt is soms onrustig. 
  • Het geheugen functioneert minder goed. Iets wat u net heeft verteld, kan even later weer vergeten zijn. 
  • De patiënt ziet dingen die er in werkelijkheid niet zijn. Dit kunnen bekende personen zijn, maar ook bijvoorbeeld beestjes. Ook herkent de patiënt u soms niet of de patiënt ziet u voor een ander aan.
  • De patiënt kan angstig worden en vanuit die angst soms agressief reageren.

 

 

Zie voor meer informatie acuut optredende verwardheid.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.