Zoeken!

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een moet zijn en geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

 

De Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een ANBI en voldoet aan de wettelijke voorschriften waaraan een ANBI moet voldoen. Eén van de voorwaarden is het openbaar maken van onderstaande gegevens op de website:

 

Naam

 

Stichting Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Fiscaal nummer

002924 341L01

 

Contactgegevens

Contactgegevens

 

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur

 

Beleidsplan & Doelstelling

Het beleidsplan en de doelstelling zijn samengevat in onze missie

Jaarlijks stelt het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis een kaderbrief op met daarin het beleid en de jaarplannen voor het komende jaar.

 

Beloningsbeleid

Onze arbeidsvoorwaarden

Voor medewerkers die in dienst zijn van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is de CAO Ziekenhuizen van toepassing. Voor medisch specialisten die in dienst zijn van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is de AMS van toepassing.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten & Financiële verantwoording

Jaarverslag

Algemene voorwaarden

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.