Zoeken!

Samenstelling Cliëntenraad

Nu het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis sinds de juridische fusie per 1 januari één organisatie vormen, heeft ook de Cliëntenraad van het ziekenhuis een nieuwe samenstelling gekregen. Hierin zitten zowel leden van de voormalige cliëntenraden van het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis als ook een aantal nieuwe leden. De leden kennen het St. Antonius en het Zuwe Hofpoort uit eigen ervaring. Daarnaast brengen zij ook hun maatschappelijke ervaring mee. Met elkaar vormen zij een afspiegeling van het verzorgingsgebied van het fusieziekenhuis en vertegenwoordigen zij alle locaties van het fusieziekenhuis. De Cliëntenraad is een waardevol adviesorgaan voor het ziekenhuis, doordat zij het beleid en functioneren van het ziekenhuis continu belicht en aanscherpt vanuit het perspectief van de patiënt. Juist ook ten tijde van integratie is het van belang om door de bril van de patiënt te blijven kijken. Vanuit die optiek geeft de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Raad van Bestuur. Daarnaast stelt de raad zich op verzoek van afdelingen open om vanuit het perspectief van de patiënt mee te denken bij projecten en andere ontwikkelingen in het ziekenhuis.

 

De samenstelling van de Cliëntenraad is als volgt:

 

Naam

 

Mw. K. Hogenbirk, voorzitter

 

Dhr. C. de Vos, vice-voorzitter

 

Mw. M. Boer

 

Mw. C. Boersma

 

Dhr. P. ten Ham

 

Mw. W. de Raadt

 

Mw. R. Runia

 

Mw. E. Scholtes 

 

Mw. B. de Smit-Frowijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenkort zal meer informatie volgen over de activiteiten en verantwoordelijkheden van de cliëntenraad.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.