Zoeken!

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis vindt voorlichting aan de patiënt belangrijk. Informatie over ziekte, behandeling en onderzoek kunt u ondermeer krijgen tijdens een voorlichtingsbijeenkomst.

 

Bekijk de pagina van de voorlichtingsbijeenkomsten.