Zoeken!

Kosten kaakimplantaat

Geen vergoeding bij basisverzekering

De kosten voor het plaatsen van één of meerdere impantaat(en) vallen niet onder de basisverzekering. Dit betekent dat u de behandeling zelf moet betalen. Een veel voorkomend misverstand is, ook bij medewerkers van ziektekostenverzekeringen, dat implantaten altijd vergoed worden als er een machtiging wordt aangevraagd of nadat er een behandelplan is ingediend.

 

Uitzondering

Alleen implantaten in:

  • Een ernstig geslonken en volledig tandloze kaak
  • Aangeboren afwijkingen
  • Reconstructieve behandeling na aangezichtsletsel en na oncologische chirurgie

komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. In alle overige situaties betekent het dat u zelf de behandeling moet betalen (voor bedragen zie bijlage). Een veel voorkomend misverstand is, ook bij medewerkers van ziektekostenverzekeringen, dat implantaten altijd vergoed worden als er een machtiging wordt aangevraagd, of na het indienen van een behandelplan.

 

Vergoeding bij een aanvullende verzekering 

Indien u een aanvullende verzekering, met name voor tandheelkunde heeft afgesloten, is het mogelijk dat u op basis hiervan voor (gedeeltelijke) vergoeding van de implantaatbehandeling in aanmerking komt. Dit betekent dat u de nota die u ontvangt, eerst zelf dient te betalen en deze samen met de specificatie kunt indienen bij uw verzekeraar. De verzekeraar zal conform uw polisvoorwaarden uw declaratie behandelen. De kaakchirurgen zijn hierbij niet betrokken.

 

Kosten

Kosten 1e implantaat*
Honorarium (code 238060) € 300,86
Kosten ziekenhuis (code 238060) € 139,96
Kosten (implantaat, afdekschroef) (code 238062) € 316,29
Totaal

€ 757,11

 

Kosten elk volgend implantaat* 
Honorarium (code 238061) € 39,24
Kosten (implantaat, afdekschroef) (code 238062) € 316,29
Totaal per implantaat

€ 355,53

  

Kosten vrijleggen implantaat/implantaten (in geval van 2e fase per kaak)
Honorarium (code 238063) € 81,10
Kosten ziekenhuis (code 238063) € 63,71
Totaal per implantaat

€ 144,81

 

 

Indien in eenzelfde sessie een implantaat wordt aangebracht in zowel de boven- als onderkaak, geldt voor het extra kaakdeel de onderstaande begroting.

 

Kosten 1e implantaat*
Honorarium (code 238060 x ½) € 150,43
Kosten ziekenhuis (code 238060 x ½) € 69,98
Kosten (implantaat, afdekschroef) (code 238062) € 316,29
Totaal

€ 563,70

 

Kosten elk volgend implantaat*
Honorarium (code 238061 x ½) € 39,24
Kosten (implantaat, afdekschroef) (code 238062) € 316,29
Totaal per implantaat

€ 355,53

  

* Alle bedragen zijn exclusief de kroon/brug/frame/prothese. Deze kosten worden door uw tandarts in rekening gebracht.

 

Voordat u besluit om een implantaat te laten plaatsen in het Hofpoort Ziekenhuis krijgt u van ons een begroting (voorbeeldbrief begroting). Deze begroting betreft alleen de kosten voor de plaatsing van de implantaten zelf. Herhalingsconsulten, röntgenfoto’s en eventuele bijkomende chirurgische behandelingen worden niet genoemd in deze begroting. In principe worden de kosten voor deze verrichtingen uitbetaald door uw verzekeraar (afhankelijk van uw polisvoorwaarden).

 

 

Vragen

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de kosten van een kaakimplantaat? Dan kunt u terecht bij de Polikliniek Mondziekten, Kaak-en Aangezichtschirurgie via T 0348 42 78 50 of via E-mail kaakchirurgie@zuwehofpoort.nl

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.