Zoeken!

Doelstellingen Expertisecentrum cognitieve- en bewegingsstoornissen

Als zorgverleners hebben wij de volgende doelstellingen voor een optimale patiëntenzorg:

 

  • De patiënt onderzoeken met gebruik van gevalideerde onderzoeksmethoden
  • De patiënt een helder beeld geven van de oorzaak van de klachten, de (mogelijke) behandeling en het vervolgtraject.
  • Via ketenzorg en multidisciplinaire samenwerking de klinische behandeling van patiënten met een combinatie van cognitieve- en bewegingsstoornissen verder versterken.
  • De werkende patiënten (tot 67 jaar) optimaal faciliteren zodat zij zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze betrokken kunnen blijven in het arbeidsproces.
  • De thuiswonende patiënten optimaal faciliteren zodat zij zo lang mogelijk op verantwoorde wijze in de thuissituatie kunnen verblijven.
  • Inovatie, ontwikkeling en validatie van  trainingmodules en aansluitende programma’s ten behoeve van patiënten in revalidatiecentra (continueren of aanvullen cognitietrainingen).
  • Verdere ontwikkeling en optimalisering van  neurogeriatrische en gerontopsychiatrische multidisciplinaire netwerken binnen de scope van het centrum.
  • Onderzoek naar patiënten met cognitieve- en/of bewegingsstoornissten t.b.v. optimalisatie klinische zorg en zorgmanagement in samenwerking met andere ziekenhuizen, universitaire centra, revalidatieklinieken en GGZ instellingen.
  • Onderwijs op het specifieke grensvlak van cognitieve- en bewegingsstoornissen verzorgen voor specialisten en aanpalende disciplines ter vergroting van de kennis en inzicht op dit gebied.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.