Zoeken!

Kinderopvang Pinokkio

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft tegenover het restaurant (achter de informatiebalie) in de centrale hal een kinderverblijfsruimte. Deze ruimte is bedoeld voor de opvang van kinderen tot ongeveer zeven jaar oud. Kinderen, van wie de ouders of begeleiders een afspraak hebben in de Polikliniek of op bezoek zijn in de Kliniek, kunnen bij Pinokkio spelen.

   

 

Openingstijden Pinokkio

- maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur
- maandag en woensdag tevens van 13.30 - 16.00 uur
- in de zomervakantie alleen ’s ochtends geopend

 

Pinokkio gesloten

- tijdens de Woerdense Najaarsmarkt 
- op alle feestdagen en verplichte vrije dagen
- op 24 en 31 december

 

 

De begeleiding

De opvang en begeleiding van de kinderen wordt verzorgd door vrijwilligers van het ziekenhuis. De coördinator van het vrijwilligerswerk zal bij onverwachte afwezigheid van één of beide vrijwilligers (zoals ziekte) er alles aan doen om Pinokkio open te houden. Echter wanneer dit kort voor aanvang van de openingstijd bekend is, kunnen wij niet garanderen dat Pinokkio open zal zijn. Hiervoor onze excuses. 

 

Buiten sluitingstijd

Uw kinderen kunnen buiten sluitingstijd op eigen risico gebruik maken van de glijbaan. Omdat er dan geen toezicht meer is, moet u dan zelf op de veiligheid van uw kind toezien. Het ziekenhuis kan niet voor eventuele gevolgen instaan.

 

De opvang

Bij binnenkomst wordt de naam en de leeftijd van het kind genoteerd en het nummer van de Poli-unit of het afdelingsnummer van de Kliniek waar de ouder(s) of begeleider(s) te bereiken zijn. In verband met de veiligheid is het maximale aantal kinderen dat we kunnen opvangen zeven. Als de situatie het toe laat kan hiervan worden afgeweken. Dit wordt beoordeeld door de vrijwilligers zelf.

 

Kinderen waarvan de ouders een afspraak in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis hebben, krijgen –tot aan het bereiken van het maximale aantal kinderen– voorrang op kinderen waarvan de ouders gebruikmaken van het restaurant. Bij onverwachte afwezigheid van één van de vrijwilligers zal het aantal kinderen dat gelijktijdig aanwezig is, tijdelijk worden verminderd naar inzicht van de aanwezige vrijwilliger.

De kinderen krijgen tijdens het spelen ranja en een koekje. Laat even weten aan de vrijwilligers als uw kind dit niet mag hebben. Wellicht kunt u dan zelf drinken en iets lekkers meegeven. Ouders/begeleiders zorgen – indien van toepassing – zelf voor een extra luier. Er staat een klim- en glijbaantoestel en er is volop speelgoed en tekenmateriaal. Ook zijn er spelletjes en is er een kinderbox. Van tevoren reserveren is niet mogelijk.

 

Meer weten?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen met de Infobalie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 0348 - 42 74 46.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.