Zoeken!

Hartfalenpolikliniek

Deze polikliniek is bestemd voor patienten met hartfalen, die een verwijzing hebben van de cardioloog.


Verpleegkundig spreekuur Hartfalenpolikliniek

Er werken twee hartfalenverpleegkundigen in het ziekenhuis:

Rozemarijn Blonk

Hans Krijger

 

Zij zijn verpleegkundigen met ruime kennis van en ervaring met hartfalen en hebben regelmatig overleg met uw cardioloog.

 

Spreekuur

Maandag t/m donderdag van 10.00 - 13.00 uur op polikliniek Cardiologie (alleen op afspraak) .

 

Telefonisch spreekuur van maandag t/m donderdag van 09.00 - 10.00 uur.

 

 

Wat kunt u verwachten op dit spreekuur?

U wordt begeleid en ondersteund bij het omgaan met uw ziekte. Ook kunnen eventuele problemen in een vroeger stadium worden geconstateerd waardoor (her)opname in het ziekenhuis vaak wordt voorkomen. Wanneer ziekenhuisopname toch noodzakelijk is, kan in veel gevallen de opnameduur korter zijn.

 

Verwijzing

U heeft verwijzing nodig van uw cardioloog. De eerste afspraak bestaat uit een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de verpleegkundige uw leefstijl en bekijkt aan welk informatie u behoefte heeft. U ontvangt een patiëntendagboek en uitleg over het gebruik hiervan. Ook krijgt u een vervolgafspraak mee. Daarna blijft u contact houden met de hartfalenverpleegkundige, zowel telefonisch als poliklinisch. Verder blijft u onder controle bij uw cardioloog.

 

Afspraak maken voor de Hartfalenpoliklliniek?

Bel  telefoonnummer  0348 - 42 79 11. U kunt vragen naar piepernummer 144.

 

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.